Sluiten

Inloggen

Bent u in het bezit van een account van DB Telecom, vul dan hieronder uw e-mailadres en uw wachtwoord in om in te loggen.

Wilt u een account aanvragen, kies dan voor deze optie.

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de door DB Telecom B.V. gecreëerde websites en/of pagina's de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd (is) of niet (meer) correct is. DB Telecom B.V. is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door DB Telecom B.V. gecreëerde websites en/of pagina's. DB Telecom B.V. wijst hierbij alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze website(s) verwijst (verwijzen) af. De gegevens op deze website(s) kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.

De website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. DB Telecom B.V. geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de website en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de website, wordt door DB Telecom B.V. uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.

Verwijzingen of verbindingen naar andere websites of bronnen die niet eigendom zijn van DB Telecom B.V. zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website. DB Telecom B.V. is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze websites of bronnen. DB Telecom B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke websites of bronnen of beschikbaarheid. DB Telecom B.V. is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke websites of bronnen.

Copyright

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. De intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op de gebruiker van de site.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, op te slaan in een geautomatiseerd bestand, openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere vorm of wijze dan ook of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van DB Telecom B.V.